Home slider

AGENDA

08:00– 08:40

REGISTRATION AND MORNING COFFEE / РЕЄСТРАЦІЯ ТА РАНКОВА КАВА

08:40 – 09:00

OPENING REMARKS / ВСТУПНЕ СЛОВО

09:00 – 09:15

KEYNOTE SPEECH / КЛЮЧОВА ПРОМОВА

09:15 – 11:00

DEBATE PANEL I. TOP-DOWN MACROECONOMIC OUTLOOK: WORLD AND UKRAINE IN IT / МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД: СВІТ ТА УКРАЇНА В НЬОМУ

11:00 – 11:30 NETWORKING COFFEE BREAK / ПЕРЕРВА НА КАВУ ТА СПІЛКУВАННЯ
11:30 – 12:10 FUTURE OF FINANCE TALKS / ВИСТУПИ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ФІНАНСОВОЇ ІНДУСТРІЇ
12:10 – 13:30

DEBATE PANEL II. FUTURE OF UKRAINE’S CAPITAL MARKET: DEVELOP LOCAL OR JUMP INTO GLOBAL / МАЙБУТНЄ УКРАЇНСКОГО РИНКУ КАПІТАЛІВ: РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНОГО ЧИ ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ

13:30 – 14:30 NETWORKING LUNCH BREAK / ПЕРЕРВА НА ОБІД ТА СПІЛКУВАННЯ
14:30 – 16:10

SESSION III. PARALLEL WORKSHOPS “BUILDING FUTURE OF INVESTMENT PROFESSION” / ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ «БУДУЮЧИ МАЙБУТНЄ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЇ»

16:00 – 16:10 TRANSITION BREAK / ПЕРЕРВА
16:20 – 18:00

SESSION IV. PARALLEL WORKSHOPS “BUILDING FUTURE OF INVESTMENT PROFESSION” / ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ «БУДУЮЧИ МАЙБУТНЄ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЇ»

18:15 – 21:30 CLOSING COCKTAIL RECEPTION AND AWARD CEREMONY / КОКТЕЙЛЬ-ПРИЙОМ ЗАКРИТТЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ